Uudised

Kooli mesilaspered osalevad INSIGNIA-EU uuring 2023 projektis 27. aprill Helme Uusen


Kolmapäeval, 26.aprillil kohtus kooli mesinik ja õppekava juhtõpetaja Valmar Lutsar INSIGNIA-EU uuring 2023  koordinaator / projekti juhi Sjef van der Steen PhD Hollandist ja koordinaatori Valters Brusbardis Lätist. Külalised käisid vaatamas-tutvumas Olustvere meekojaga ning samas kontrolliti üle ka projektis osalevad mesilaspered.

Nimelt osalevad kooli mesilaspered INSIGNIA-EU uuring 2023 projektis.
INSIGNIA-EU uuringu eesmärk on anda teavet keskkonnareostuse kohta üleeuroopalisel tasandil, mis hõlmab kõiki Euroopa riike. 2023. aastal võetakse proove 5-20 mesilasperest igas 27 ELi liikmesriigis samaaegselt. Projekti tulemuseks on esimene kogu ELi hõlmav standardiseeritud keskkonnasaasteainete seire mesilasperede abil. Selle saavutab kodanikuteadlastest mesinike võrgustik, kes võtab proove oma mesilasperedest (so mesinik-proovikoguja). Kõnealust kodanikuteaduslikku proovide kogumise lähenemisviisi täiendavad juhtivad teadusorganisatsioonid, kes rakendavad kaasaegseid analüüsi-, statistilisi ja modelleerimismeetodeid. Tulemused laiendavad meie arusaamist inimtekkelisest saastest Euroopa Liidus, võimaldades kindlaks teha kõrge ja madala saastatuse tasemega piirkonnad. See peaks hõlbustama meetmeid keskkonna parandamiseks.

Kolmapäeval, 26.aprillil kohtus kooli mesinik ja õppekava juhtõpetaja Valmar Lutsar INSIGNIA-EU uuring 2023  koordinaator / projekti juhi Sjef van der Steen PhD Hollandist ja koordinaatori Valters Brusbardis Lätist. Külalised käisid vaatamas-tutvumas Olustvere meekojaga ning samas kontrolliti üle ka projektis osalevad mesilaspered.

Nimelt osalevad kooli mesilaspered INSIGNIA-EU uuring 2023 projektis.
INSIGNIA-EU uuringu eesmärk on anda teavet keskkonnareostuse kohta üleeuroopalisel tasandil, mis hõlmab kõiki Euroopa riike. 2023. aastal võetakse proove 5-20 mesilasperest igas 27 ELi liikmesriigis samaaegselt. Projekti tulemuseks on esimene kogu ELi hõlmav standardiseeritud keskkonnasaasteainete seire mesilasperede abil. Selle saavutab kodanikuteadlastest mesinike võrgustik, kes võtab proove oma mesilasperedest (so mesinik-proovikoguja). Kõnealust kodanikuteaduslikku proovide kogumise lähenemisviisi täiendavad juhtivad teadusorganisatsioonid, kes rakendavad kaasaegseid analüüsi-, statistilisi ja modelleerimismeetodeid. Tulemused laiendavad meie arusaamist inimtekkelisest saastest Euroopa Liidus, võimaldades kindlaks teha kõrge ja madala saastatuse tasemega piirkonnad. See peaks hõlbustama meetmeid keskkonna parandamiseks.