Uudised

Lõputunnistused piimatoodete tehnoloogia eriala õpilastele 04. juuni Helme Uusen


Piimatoodete tehnoloogia 6-kuulise õpipoisikoolituse lõpetas Estover Piimatööstus OÜ õppegrupp.
Õppetööga alustati möödunud aasta novembris, oma lõputööd kaitsesid õppijad läbi Skype´i aprillis. Et COVID-19-st  tingitud piirangud ei võimaldanud aktust aprillis- mais läbi viia,
siis nihkus see tänasesse päeva.  Ja tunnistuste kätteandmine toimus seekord hoopis õppijate juures Kaarlijärvel.
Piimatoodete tehnoloogia 6-kuulise õpipoisikoolituse lõpetas Estover Piimatööstus OÜ õppegrupp.
Õppetööga alustati möödunud aasta novembris, oma lõputööd kaitsesid õppijad läbi Skype´i aprillis. Et COVID-19-st  tingitud piirangud ei võimaldanud aktust aprillis- mais läbi viia,
siis nihkus see tänasesse päeva.  Ja tunnistuste kätteandmine toimus seekord hoopis õppijate juures Kaarlijärvel.