Lõputunnistused piimatoodete tehnoloogia eriala õpilastele

Loomise kuupäev 04.06.2020
Piimatoodete tehnoloogia 6-kuulise õpipoisikoolituse lõpetas Estover Piimatööstus OÜ õppegrupp.
Õppetööga alustati möödunud aasta novembris, oma lõputööd kaitsesid õppijad läbi Skype´i aprillis. Et COVID-19-st  tingitud piirangud ei võimaldanud aktust aprillis- mais läbi viia,
siis nihkus see tänasesse päeva.  Ja tunnistuste kätteandmine toimus seekord hoopis õppijate juures Kaarlijärvel.
Viimati muudetud 04.06.2020.