Olustvere mõisa vana härrastemaja

Loomise kuupäev 11.07.2018

Aitäh Muinsuskaitseametile ning kooli vilistlastele rahalise toetuse eest katuse vahetusel.

Vana härrastemaja katuse vahetus toimus 2018 – 2021. aastatel.

Rahaliselt toetasid tööde teostamist:

  • Muinsuskaitseameti toetus 2017 projekteerimiseks 8200 eurot.
  • Muinsuskaitseameti toetust 2018 – 30 000 eurot
  • Kooli majandustegevusest laekuvaid vahendeid 2018 – 22 000 eurot
  • Muinsuskaitseameti toetust 2019 – 30 000 eurot
  • Kooli majandustegevusest laekuvaid vahendeid 2019 – 18 000 eurot
  • Muinsuskaitseameti toetus 2020 – 25 000 eurot
  • Kooli majandustegevusest laekuvaid vahendeid 2020 – 36 880,2 eurot
  • Vilistlaste, ettevõtjate, kooli töötajate annetused 2020 – 4001 eurot
  • Muinsuskaitseameti toetus 2021 – 38 242 eurot
  • Kooli majandustegevusest laekuvaid vahendeid 2021 – 46 316 eurot

 

Tööde teostajad:

Projekteeris Raivo Mändmaa.

Katuse vahetasid: I etapp Bau Ehitus OÜ ning II, III ja IV etapp Mulgi Maaehitus OÜ.

Muinsuskaitselist järelevalvet tegi FIE Leili Männik.

Viimati muudetud 06.09.2021.

Rohkem uudiseid