Olustvere TMK käsitöö valdkond tähistab 10. sünnipäeva

Loomise kuupäev 02.10.2018

Käesoleval aastal täitub 10 aastat Olustvere TMK käsitöö valdkonna avamisest.

Olustvere TMK käsitöö valdkond avati 2008. aastal, kui õppetööd alustas rahvusliku käsitöö eriala esimene kursus. Esimene lend rahvusliku käsitöö meistreid lõpetas 2010. aastal. Samal aastal alustas tööd rahvusliku puutöönduse eriala, mille on tänaseks lõpetanud kolm lendu. 2013. aastal alustas oma õpinguid esimene lend keraamika eriala õppijaid ning aasta hiljem avati klaasi puhuja assistendi eriala. Lisaks nimetatutele on Olustvere TMK lõpetanud mitmeid erinevaid osakutse lende: masinkudumise, kangakudumise ja saviesemete valmistaja. 

Tänaseks on Olustvere kooli lõpetanud 185 käsitöölist – arv, mis saab peagi täiendust sellesügiseste lõpetajate näol. Esmakordselt saavad lõputunnistuse ka tekstiilkäsitöö 5. taseme jätkuõppe lõpetajad, kes on spetsialiseerunud rahvarõivaste valmistamisele.

Olustvere TMK eristub teistest käsitööd õpetavatest kutseõppeasutustest selle poolest, et siin on kõige suurem hulk käsitöö erialasid ning õppes pööratakse suurt tähelepanu pärandoskuste edasiandmisele. Seeläbi annab Olustvere TMK märkmisväärse ja mitmekülgse panuse Eesti rahvuslike pärandoskuste säilitamisele ja propageerimisele.

Olustvere TMK käsitöö valdkonna sünnipäeva tähistamine toimub 27. oktoobril 2018 Olustvere lossis. Palju õnne kõigile valdkonna õpetajatele, õppijatele ja vilistlastele!

Täiendav informatsioon: sandra.urvak@olustvere.edu.ee

Viimati muudetud 02.10.2018.