Töökohapõhises õppes õppinute read said juurde täiendust

Loomise kuupäev 07.04.2021

7.aprillil täienes Farmi Piimatööstus AS töötajate kollektiiv nelja noore mehega, kellel tööandjale näidata koolilõputunnistus töökohapõhises õppevormis läbitud õppekava kohta piimatoodete tehnoloogia erialal.

Lõpetajatele soovide täitumist uutes ettevõtmistes!

Viimati muudetud 07.04.2021.