Tule TORE ringi

Loomise kuupäev 14.02.2019

Tule TORE ringi, mis alustab kolmapäeval, 20. veebruaril kell 16:00 klassis 208 Mis on TORE? - Tugiõpilaste oma ring Eestis

TORE on Sinule, kui sa tahad:

- olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
- paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
- tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
- kujundada eneseväljendusoskust,
- arendada ja austada iseend,
- toetada eluterveid väärtusi,
- olla parem sõber ja klassikaaslane.

 

TORE VISIOON ON OLLA:

- sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
- koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
- partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

 

TORE MISSIOON:

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

- tugiõpilaste endi toimetulek;
- sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
- õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

 

Teid ootavad juhendajad Anu Kivi ja Lagle Vilu

Viimati muudetud 21.02.2019.