Õppekavade rakenduskavad

Käsitöö

 

Põllundus ja loomakasvatus

 

Majandusarvestus ja maksundus

 

Sekretäri- ja kontoritöö

 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

 

Majutamine ja toitlustamine

 

Toiduainete töötlemine