Projekt „Sustainability know-how for SMEs in rural tourism strengthening the link between adult learning and working life in rural SME sector“

Projekti raames loodi käsiraamat “Keskkonnasõbralike maaturismiteenuste loomine väikestes ettevõtetes” ning selle põhjal e-kursus.

Raamatus  arutletakse selle üle, mida tähendab maaturismi ettevõtlus, millised on jätkusuutliku maaturismi ettevõtluse vormid, kuidas kasutada olemasolevaid ressursse jätkusuutlikku põhimõtet silmas pidades ning, kuidas arendada koostööd turismiettevõtete vahel. Rohkesti on käsiraamatus näiteid Eestist, Norrast ning Lätist.

Raamatuga saad tutvuda SIIN ja veebikursusega SIINlink opens on new page

 

EHE märgise kriteeriumid 2019

  • EHE märgise saamiseks on vajalik, et ettevõte täidab 90% vastava teenuse ja ettevõttega seonduvatest nõuetest.

 

Projekti partneriteks on:

Projekti toimumise aeg 2018 – 2020

Projekti rahastas Nordplus Adultlink opens on new page programm

Avaldatud 26.05.2020. Viimati muudetud 16.11.2022.